Pasivní kandidáti

Pasivní kandidáti aneb udělejte správný krok personalisté.

Ne každý vhodný kandidát hledá aktivně práci. Takzvaní pasivní kandidáti v tuto chvíli nehledají práci a nevědí o vás jako zaměstnavateli, přesto můžou být ideální pro danou pozici a tato pozice může být ideální pro ně.

Míč je na vaší straně

Pokud pasivní kandidáti nehledají, pak logicky nezbývá nic jiného, než abyste je začali hledat vy. Před tím, než začnete, musíte si ale ověřit, zda, až se Vámi oslovený kandidát rozhodne dozvědět víc o Vaší firmě nebo inzerované pozici, nalezne relevantní informace v profesionální formě.

Udělejte si sami obrázek o aktuálním stavu, identifikujte neaktuální, neúplné nebo neatraktivní informace. Veškeré dostupné informace, v dnešní době především on-line, tvoří PR Vaší firmy ve vztahu k potenciálním uchazečům. Je to stejně tak důležité pro "první dojem", jako jsou dostupné informace o uchazeči pro Vás.

Pokud existují například negativní tiskové zprávy, buďte připraveni je vysvětlit a objasnit. Pokud jste Vy byli schopni informaci dohledat, je veliká pravděpodobnost, že ji vyhledá i uchazeč. Není dobré dostat se do situace, kdy nemáte odpověď, popřípadě odpověď neadekvátní - to pouze ubere Vaší věrohodnosti.

Při publikování informací o firmě či pozici je dobré dbát moderních poznatků z oblasti usability a výzkumů chování na Internetu - např. význam grafiky a fotografií, mapy pozornosti - např. na webových stránkách se lidé nejvíce dívají do míst vlevo nahoře.

Udělejte poctivě Váš domácí úkol

Než začnete s průzkumem trhu a kandidátů, je potřeba zaměřit se na profily ostatních "hráčů" - a to především:

 • Interních zaměstnanců rozhodujících o přijetí nebo nepřijetí kandidátů
 • Vaší firmy jako takové
 • Konkurence
 • Dané inzerované pracovní pozice
 • Podobných pozic inzerovaných jinde

Je potřeba se ptát např.:

 • Jaké klíčové hodnoty uznávají ti, kteří o přijetí rozhodují?
 • Co Vaše firma nabízí, proč pro ni pracovat? Proč pro ni pracujete vy? Nejen benefity a hmotné odměny!
 • Jak se porovnáváte s konkurencí? Kterou konkurenci můžete a kterou nemůžete použít jako zdroj?
 • Nejenom "co" bude úspěšný uchazeč dělat, ale především "jak"? Tzn. příběh, ne jen klíčová slova.
 • Jaký je potenciál růstu v dané roli a ve firmě všeobecně?
 • Jak, kde a co poptává konkurence, podobné obory, personální agentury jinde? Důraz na vzorce, trendy, vztahy.

Mapujte pečlivě ostatní firmy, personální agentury, LinkedIn, sociální média, ale i odborná nebo zájmová fóra a diskuse.

Jak oslovit?

Nezapomínejte, že Vaším úkolem je "prodat" pozici, nejde jen o to dostat uchazeče na pohovor, i když to je zásadní předpoklad.

Vždy testujte Vaši komunikaci nejprve na sobě - odpověděl/a byste na vlastní zprávu? Testujte i na lidech okolo Vás, jak v pracovním, tak osobním životě - pamatujte, čím více praxe máte, tím jistější si budete.

Budte kreativní - neopakujte stále stejné zprávy, pozornost k nim postupně vymizí. Používejte také kreativní oslovení s využitím klíčových slov, která vzbudí důvěru a zájem osloveného.

Sledujte chování potenciálních uchazečů online. Snažte se zjistit co nejvíce, z co nejvíce zdrojů. Např. každý člověk se chová trochu jinak na LinkedIn a na Facebooku, publikuje a reaguje na jiné zprávy a podněty. To Vám může dát ucelenější představu o osobnosti a výběru vhodného typu a stylu oslovení. Další klíčová informace je kdy jsou lidé on-line, což nám umožňuje usilovat o přímou interaktivní komunikaci. Neměli bychom podceňovat ani zdroje jako jsou Spotify, Netflix a podobné zájmové služby, někdy společný zájem může být účinný pro úvodní prolomení ledů.

Během sledování online chování dávejte také pozor na negativní a neprofesionální komunikaci na sociálních médiích ze strany potenciálních uchazečů. Může Vám to ušetřit nepříjemné překvapení později.

Věnujte také čas hledání a zkoušení vhodných softwarových nebo on-line nástrojů pro prohledávaní on-line prostoru.

Důležité je rovněž přizpůsobení se generaci (např. "Millennials" nepohorší přímý a částečně neformální kontakt přes Facebook, starší generaci ano) nebo odvětví (komunikace pro obchodníka musí být nutně jiná než pro programátora). Zásadní je, nevytvořit negativní první dojem, nebýt "podezřelý".

Vypilujte Váš příběh

Než začnete komunikovat s potenciálními uchazeči buďte připraveni na nevyhnutelný fakt - často uslyšíte "Ne". To ale není důvod k pesimismu, je to přirozené. Musíte se ptát na důvody, které stojí za každým "Ne" a posoudit možnosti, jak je odstranit, případně alespoň zmírnit. Jak říká jedna poučka: "Lidé nemění názor, jen si vytvoří nový na základě nových informací." Je samozřejmé, že Vaše schopnost reagovat rychle a dobře se bude zlepšovat s praxí, proto, podobně jako již bylo uvedeno výše: procvičujte a procvičujte.

Mějte připravený scénář. To neznamená, že ho budete číst slovo od slova - jde o to mít bodový scénář, který můžete rozšiřovat a doplňovat s praxí.

Dobrým zvykem je procvičování na kandidátech o kterých si nejste jisti, zda plně vyhovují Vašim požadavkům. To znamená nezačínejte na těch, o které vám jde především.

Pro stavbu Vašeho příběhu, scénáře, je důležité také zvolené tempo, razance. Nesnažte se mířit hned na cíl, nechte konverzaci rozvinout, přiveďte ji, tak řečeno, pomalu k varu. Témata o kterých víte, že budou problematická nechte strategicky na konec, po tom, až zaujmete pozornost Vašeho posluchače. V této souvislosti se vyvarujte používání frází jako například "o tom až později" - to pouze budí dojem, že něco skrýváte.

Vždy komunikujte, odpovídejte a reagujte stručně a věcně - delší vysvětlování Vám nepomůže, naopak pouze sníží úroveň pozornosti Vašeho posluchače.

Každé médium se pro první kontakt chová jinak

Jak již bylo uvedeno výše, první kontakt není cílem našeho snažení, ale jedním z hlavních předpokladů jeho dosažení. Jeho volba a forma může Váš úspěch do značné míry ovlivnit.

Po úvodním průzkumu trhu a potenciálních uchazečů on-line, je nutné přikročit k přímému oslovení. Každá generace nebo profesní skupina, jak již bylo uvedeno, se chová jinak, a vyžaduje jiný přístup (např. začátek na sociálních sítích a pokračování přes email na telefon, nebo začátek přes email nebo přímo telefonicky). Ale dvě média budou skoro vždy klíčová - email, jako psaný zápis, a telefon jako přímá komunikace umožňující okamžitou interakci mezi oběma stranami.

Email, jako úvodní krok v komunikaci má za cíl upoutat, zahájit komunikaci, konverzaci. Proto se nesnažte přetížit příjemce informacemi, na začátku prodávejte budoucí konverzaci ne pozici. Volte krátké předměty obsahující klíčová slova pro příjemce (na základě vašeho průzkumu trhu). Snažte se obsah přizpůsobit také typu poptávané pozice - např. pro technické pozice dejte důraz na výzvu vyřešit problém, než jen na pouhý popis pozice.
Statisticky je zajímavé, že nejvíce emailů se přečte během první hodiny po odeslání a nejlépe je posílat je ráno před začátkem pracovní doby. Toto může být důležité pro načasovaní a vyhodnocení.

Telefon, případně osobní schůzka jsou ideálním type komunikace, většinou nezbytným pro dosažení Vašeho cíle. Zde můžete naplno rozvinout Vás příběh a nasbírat cennou zpětnou vazbu. Pro telefon platí, že nejpreferovanějsí časy jsou středa nebo čtvrtek odpoledne. To neznamená volat jen v těchto časech, volejte co nejvíce, jen Vaše hlavní kandidáty si nechte na tento čas.

I po navázání telefonního či osobního kontaktu, nepřestávejte v aktivním využívání koloběhu email, telefon, sociální média. I sebe pozitivnější telefonní rozhovor potřebuje follow-up, kout železo dokud je žhavé, jak se říká.

Mnoho zkušených odborníků se shoduje, že může trvat 3 až 5 pokusů v průměru, než se jim podaří upoutat pozornost, navázat kontakt a zahájit konverzaci. Proto nevěšte hlavu při počátečním neúspěchu, vždy buďte pozitivní, zkoušejte nové přístupy, nepolevujte v úsilí a chraňte svůj čas. Už i v České Republice existují systémy, jako například Recruitis, které Vám pomohou organizovat personální činnost Vaší firmy.

Související články

29. 11. 2016

Co je ATS?

Strohá definice říká, že ATS (zkratka z anglického “Applicant Tracking System”) je elektronický informační systém pro podporu procesu náboru. Je to systém, který firmě dovoluje centralizovat na jedno místo veškeré informace o všech dílčích součástech náboru jako jsou: nabídky práce, uchazeči, životopisy a pohovory. Dále umožňuje jejich správu a podává nám podrobné informace o jejich aktuálním stavu v rámci jejich životního cyklu.

09. 09. 2016

Candidate experience

“Candidate experience” je termín, který se vztahuje ke kvalitě procesu náboru z pohledu uchazeče, jinak řečeno, ke kvalitě jeho “zážitku”. Není to ale jen zážitek ve smyslu něčeho neobvyklého, i když určitý “wow efect” (např. poukázka na slevu pro všechny neúspěšné uchazeče) dokáže určitě zážitek uchazeče umocnit.

15. 12. 2016

Digitalizace HR

Musíme být k sobě upřímní a konstatovat, že HR je v drtivé většině jedním z nejvíce zaostávajících oddělení ve firmě, co se týká digitalizace a používání smart technologií.